Styret for Fjelltun Misjonslag

For 2019 sitter følgende personer i styret:

  • Styreformann: Inger Jorunn Tungland, epost ij@tungland.org / tlf 922 38 092
  • Kasserer: Inger Jorunn Tungland.
  • Sekretær: Trygve Haugland
  • Styremedlem: Kristine Eiken
  • Styremedlem: Tone Iren Aase

Kontaktinformasjon ellers:

  • Kontaktperson formiddagstreff: Kristine Eiken   tlf. 948 57 551