Styret for Fjelltun Misjonsforsamling

For 2018 sitter følgende personer i styret:

 • Styreformann: Eiríkur Arildsson Melberg. Tlf: 906 79 340.
  e-post:  formann(a)fjelltunmisjonsforsamling.no
 • Nestformann: Eilert Olai Fredly.
 • Kasserer: Inger Jorunn Tungland.
 • Sekretær: Harald Strand.
 • Styremedlem: Brita Gudmestad.
 • Varamedlem: Sveinung Frafjord.
 • Andre varamedlem: Tone Iren Aase.

Kontaktinformasjon utover styret

 •  Ansvarlig for medlemsliste: Inger Jorunn Tungland
  e-post:  medlem(a)fjelltunmisjonsforsamling.no
 • Kontaktperson formiddagstreff: Bjørn Trevland   tlf. 51 87 11 23

For å sende e-post må du bytte ut (a) med @